Wrth y Llyw | The Team

Elin Haf Gruffydd Jones
Cyfarwyddwr / Director

Ned Thomas
Cyfarwyddwr / Director

Alexandra Büchler
Cyfarwyddwr / Director

Rebecca Williams
Cyfarwyddwr / Director

Dr. Robyn Marsack
Cyfarwyddwr / Director

Elwyn Jones
Cadeirydd / Chair

Cari Lake
Swyddog Prosiect a Grantiau Cyfieithu /
Project and Translation Grants Officer

Manon Elin James
Swyddog Prosiect / Project Officer